3.12.15

Μετά την δουλειά...
Μετά την δουλειά...
Ότι και να συμβαίνει αυτές τις 8 ώρες εργασίας, σβήνει μετά από αυτήν την εικόνα.