21.4.09

Κάνε κάτι για το πλαστικό που είναι γύρω σου

όλα είναι τόσα μικρά και ασήμαντα από ψηλά αν τα κοιτάξεις...

αεροδρόμιο Κάιρο

Κάιρο ….προς αεροδρόμιο για Αθήνα