19.9.10

Φως να γεμίζουν οι στιγμές

18.9.10
Απ' την κρυμμένη πόλη και τα δέντρα της, στα
βράχια της στα κάστρα της
και τα καθαρά νερά