22.5.09και ψηλά να κοιτάξεις ….Πράξεις ανόητες —ανόητοι— που δεν οδηγούν πουθενά εκτός πυθμένα…
Σκάψτε τα, διαλύστετα όλα, να δω τι θα μας μείνει από τα τέρατα.
Που θα βρούμε δέντρο να δροσίσουμε τις ρίζες μας,
ένα δασός να απαλλαγούμε από την σάρκα μας….??